Služba Cena bez DPH Cena vč. DPH
Zasílaní tištěné faktury poštou (e-mailem zdarma) 25 Kč 30 Kč
Zaslání upomínky (v opakovaných případech) 50 Kč 61 Kč
Obnovení poskytování služby po odpojení dle čl.5 odst 5.1-5.2 všeobecných podmínek 500 Kč 605 Kč
Přidělení/vyčlenění/přesměrování jedné veřejné IP adresy. 100 Kč/měs 121 Kč/měs
Poplatek za platbu v hotovosti 28,93 Kč 35 Kč